پروفایل سازی در سایت سفارت کانادا وپر کردن فرم ها نیازمند دقت فراوانی است زیرا با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط شما در مورد ویزای شما تصمیم گیری خواهد شد بنابرایت دقت ، صحت و کامل بودن می تواند به روند ویزای شما کمک نماید .

در صورت رد شدن ویزای شما برای کانادا در دفعات بعدی شانس موفقیت پرونده شما کاهش می یابد.

برای پر کردن فرم های سفارت کانادا بصورت صحیح و دقیق کارشناسان دنیز گشت آرنا در خدمت شما هستند.