پيکاپ ويزا يا همان پيکاپ پاسپورت مورد استفاده متقاضیانی است که پس از اقدام جهت اخذ ویزا و طی شدن مراحل مربوطه، به منظور صرفه جویی در هزینه و زمان، امکان یا تمایل سفر به کشور محل سفارت را ندارند. شرکت دنیز گشت بامجوز رسمی  و در اختيار داشتن تیم متخصص در تهران و ترکیه پس از دريافت پاسپورت متقاضی در تهران و ارسال آن به کشور محل سفارت بدون حضور وی مبادرت به اخذ پاسپورت از سفارت مربوطه و تحویل آن به متقاضی در ایران می نماید.

با توجه به این که پاسپورت از مدارک اصلی شناسایی اشخاص محسوب می شود و حفظ و حراست آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تحویل آن به غیر، مستلزم اعتماد کامل به کارگزار است. در این راستا، مجوز رسمی پیکاپ ویزا توسط پلیس مهاجرت و اداره گذرنامه ناجا به شرکت دنیز گشت آرنا ارائه شد، این مجوز تضمین کننده امنیت و حفظ گذرنامه شما در طی فرآیند پیکاپ خواهد بود.