شرایط کنسلی هتل : تا 48 ساعت قبل از پرواز قابل کنسل کردن و از 24 ساعت به بعد شامل یک شب NO SHOW میگردد.
نرخ هتل کودک 6-2 سال (بدون تخت ) رایگان میباشد.
پاسپورت مسافرین حداقل 6 ماه بایستی اعتبار داشته باشد.
چناانچه مسافر زودتر از زمان مقرر از هتل خارج گردد بابت شبهای باقیمانده مبلغی به وی استرداد نمیگردد.
هزینه همراهی سفارت کانادا هر نفر 20 دلار (شامل همراهی به دفتر VAC ، تحویل و ثبت پرونده )
هزینه تکمیل فرم ، همراهی سفارت ، همراهی مترجم برای پرداخت بانکی و انگشت نگاری و تحویل پرونده برای هر نفر 70 دلار میباشد.
هزینه خدمات پزشکی سفارت آمریکا برای هر نفر 30 دلار آمریکا میباشد.
“خدمات پیکاپ پاسپورت برای آژانس همکار نفری 120 هزار تومان و برای مسافر 200 هزار تومان میباشد.
(در صورت انگشت نگاری در خارج از آنکارا و اپلای به صورت آنلاین مبلغ 138 لیر ترک به قیمت اضافه میشود.)”
در ضمن در صورت اپلای آنلاین و انگشت نگاری در آنکارا در صورت الصاق برگه انگشت نگاری به نامه ایمیل ویزا مبلغ 138 لیر از مسافر جهت پیکاپ پاسپورت دریافت نمیگردد.