پیکاپ ویزای آمریکا

پیکاپ ویزا امریکا در آنکارا

متقضیانی که از سفارت امریکا از آنکارا اقدام می کنند نیز می توانند پس از دریافت جواب مثبت سفارت، اقدام به پیکاپ پاسپورت نمایند یعنی بدون مراجعه حضوری، فردی را به عنوان نماینده جهت تحویل و دریافت گذرنامه خود به سفارت معرفی نمایند.

پیکاپ ویزای آمریکا در آنکارا
مدارک مورد نیاز :
مدارک لازم برای پیکاپ ویزای توریستی آمریکا در آنکارا :
• اصل پاسپورت
• برگه وقت سفارت
• وکالت نامه محضری ***
• اصل شناسنامه
• فرم DS-160

مدارک لازم برای پیکاپ ویزای دانشجویی آمریکا در آنکارا :
• اصل پاسپورت
• برگه وقت سفارت
• وکالت نامه محضری
• اصل شناسنامه
• فرم DS-160
• سه کپی از برگه ی I-20
و مورد وکالت:
مراجعه به سفارت امریکا یا پست PPT جهت اخذ گذرنامه و سایر مدارک اصلی و سپردن هرگونه تعهد و گواهی امضا و دادن رسید در قبال دریافت مدارک موکل و پرداخت هزینه های متعلقه و ایصال مدارک و پاسپورت به موکل فوق. تنظیم شود و پس از مهر و امضا، ترجمه شده و به تاییدیه سفارت ترکیه برسد