درباره پیکاپ: پیکاپ ویزا و پیکاپ پاسپورت یا گرفتن پاسپورت

اصطلاحات : پیکاپ ویزا : Pickup Visa – پیکاپ پاسپورت : Pickup Passport – پیکاپ : Pickup

اصطلاح پیکاپ یا پیکاپ ویزا را بارها شنیده ایم ، اما شاید خیلی از ما تعریف درستی از این اصطلاح نشنیده باشیم ، در اینجا ما تعریف اصطلاح پیکاپ ویزا یا همان پیکاپ پاسپورت را به شما ارائه می دهیم :

وقتی فردی قصد هرگونه مهاجرت یا سفر به کشور دیگری را داشته باشد می بایست با مراجعه به سفارت آن کشور درخواست خود را مبنی بر اجازه سفر به آن کشور به همراه مدارت مورد نیاز ارائه نماید . که اصطلاحا به این مجوز سفر و ورود به خاک آن کشور ویزا یا روادید گفته می شود . سپس سفارت پس از مصاحبه حضوری با فرد متقاضی سفر و بررسی مدارک تسلیمی وی تصمیم می گیرد که فرد متقضی واجد شرایط سفر به خاک آن کشور می باشد یا واجد شرایط سفر نمی باشد و اصطلاحا ویزا به وی تعلق می گیرد یا نمی گیرد . که در صورت تایید فرد و درخواست صدور ویزاء فرد متقضی برچسب مخصوص ویزا یا روادید در صفحات داخلی پاسپورت فرد الصاق و ضمیمه می گردد . حال برای اخذ ویزاء برخی کشورها می باید به کشور دیگر سفر کرد و به سفارت کشور مقصد در کشور واسط مراجعه نمود که اینکار می باست توسط شخص متقضی صورت پذیرد و در مرحله بعد پس از اعلام تعلق گرفتن ویزا به فرد متقضی یا عدم تایید صلاحیت وی برای تعلق گرفتن ویزا می بایست فرد متقضی در حالت اول سفر مجدد به کشور واسط به منظور الصاق ویزا درون پاسپورت خود نماید و در حالت دوم فرد متقضی می باید سفر مجدد به منظور بررسی اعتراض به عدم صدور ویزا و ارائه مدارک تکمیلی تر در صورت لزوم و تسلیم درخواست مجدد به سفارت نماید .

اما در حالت اول با توجه به اینکه جهت درج ویزا در پاسپورت الزام به حضور شخص متقضی در سفارت نمی باشد ، پاسپورت می تواند از طریق یک کارگزار تحویل سفارت گردد و فرایند ارسال پاسپورت به سفارت ، عودت و بازگرداندن پاسپورت دارای ویزا به شخص متقاضی را پیکاپ پاسپورت ( Pick Up Passport )یا پیکاپ ویزا ( Pick Up Visa ) می گویند .

از مزییت های اصلی پیکاپ ویزا هزینه پایین این امر نسبت به هزینه های سفر مجدد و اقامت و هتل در کشور واسط یا کشور مقصد می باشد . پس به عبارت روانتر پس از اینکه شخص نسبت به درخواست اخذ ویزا اقدام می نماید دو حالت پش رو دارد : موافقت یا عدم موافقت با درخواست صدور ویزاء وی از جانب سفارت . که در صورت عدم موافقت با صدور ویزا و مردود شدن درخواست از سوی سفارت فرد متقضی می بایست شخصا در صدد رفع ایراد احتمالی و ارائه درخواست مجدد براید ، اما در حالت اول و وقتی درخواست اخذ ویزا از جانب سفارت تایید و مورد قبول واقع گردد . باید پاسپورت فرد متقضی به سفارت ارسال گردد تا ویزاء صادره در پاسپورت الصاق و ضمیمه گردد و این مرحله یعنی الصاق و ضمیمه شدن ویزا در پاسپورت پیکاپ ( Pick Up )نام دارد .